Egészségtudományi tanszék - története

A diplomás ápoló szak "győri születése" a Széchenyi István Főiskola és a Petz Aladár Megyei Kórház közös tevékenységének köszönhető. A Nyugat-magyarországi régió munkaerőpiaci igénye olyan egészségtudományi képzések létesítését indokolta - "orvosegyetemi háttér" nélkül a győri Kórház klinikai minőségére alapozva – amelyek megfelelnek az átalakuló társadalmi és egészségpolitikai struktúra kihívásainak.
A "hőskor" 1995 - 2000-ig tartott, megalakul az Egészségtudományi Tanszék.
2000. nyarán átadtuk az első diplomákat integrálódtunk az európai és magyar egészségtudományi képzések rendszerébe, folyamatos infrastrukturális és oktatói fejlesztés mellett.

2020. július 24-én a már működő képzések személyi és tárgyi feltételeire is építve megtörtént az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány akkreditációja. A Védőnő szakirány megalapításával a Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszéke, a Hungarikumnak számító Magyar Védőnői Szolgálat leendő szakembereinek Észak-Dunántúl-i képzőhelye lett.

A képzési struktúra bővítését a következő lépések jellemzik:

  • 2002. Szülésznő felsőfokú szakképzés megalapítása és indítása
  • 2002. január 1-től a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM tanszékeként:
  • 2004-ben Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens felsőfokú szakképzés indítása
  • 2005. a„bolognai rendszer” – a megújult képzési struktúrában kialakított új szakok:
  • Ápolás és betegellátás – ápoló és szülésznő szakirány
  • Egészségügyi szervező  - egészségbiztosítás és egészségturizmus-szervező szakirány
  • 2020. Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány akkreditációja

Ápolás és betegellátás alapszak

Ápoló szakirány: az ápolói hivatás a legrégebbi hivatások egyike az emberiség történetében. Nemcsak hivatás, de szolgálat és önfeláldozás is.  A diplomás ápoló feladata az egészség védelme, az egészségnevelés, az egészségmagatartás kialakítása, gyakran akár az egyén magatartásával és a divatos társadalmi trendekkel szemben is. A beteg emberek ápolása, gondozása, az ápolás szervezése, irányítása fizikailag és lelkileg a legnehezebb, de egyben a legszebb feladat.

Szülésznő szakirány: a legarchaikusabb, legnőiesebb hivatás tudományos szintre emelésével nagyobb jelentőséget kapott a várandósok gondozása, egészségvédelme és egészségnevelése. Aktív, empatikus részvételükkel és szakértelmükkel más értelmet nyert a családgondozás, a szülésre való felkészítés és a születés csodája.

Egészségügyi szervező alapszak

Egészségbiztosítás szakirány: a képzés során szerzett ismereteik alapján, mint egészségbiztosítási szakemberek az egészségügy, az egészségbiztosítás és az üzleti biztosítás területén – a legújabb tudományos eredmények birtokában – magas szintű informatikai, gazdasági, biztosításelméleti döntéseket hoznak. Szervezik és irányítják a biztosítási dokumentációs és informatikai folyamatokat. Hatósági és nem hatósági tevékenység körében - a választott szakterületeiknek megfelelően - ellenőrzési feladatokat végeznek.

Egészségturizmus szervező szakirány: mint turisztikai szakemberek komplex szolgáltatási rendszereket működtető egészségközpontok, rekreációs centrumok széleskörű ismeretekkel rendelkező integrátorai. Képesek feltárni adott térségekben rejlő potenciális turisztikai fejlesztési lehetőségeket, alkalmasak térségi szolgáltatási rendszerek szervezésére és a nemzetközi idegenforgalmi piacon való hatékony működésre.

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Védőnő szakirány: a Magyar Védőnői Szolgálat megalakulása óta (1915) a védőnők prevenciós munkával fáradoznak a gyermekek, az édesanyák, a családok egészségéért. Munkájuk elsősorban a várandósok és gyermekágyas nők gondozására, a nők védelmére, a 0-7 éves gyermekek védőnői gondozására, a kórházi- és iskolai védőnői munkára, szűrővizsgálatok végzésére, a családok preventív szemléletű gondozására és egészségfejlesztő tevékenységek végzésére irányul.

A felsőfokú szakképzések

Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens: a képalkotó invazív és nonivazív diagnosztikai és terápiás ellátás valamennyi területén tevékenykedik (röntgendiagnosztika, ultrahang vizsgálat, komputertomográfia, mágneses rezonancia, angiográfia és intervenciós radiológia). A diagnosztikai team egyenrangú tagjaként, kompetenciájának megfelelően szervező, irányító, kivitelező és aktív egészségnevelő tevékenységet folytat.

Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó: a bölcsődei nevelőmunka legfontosabb szereplője, aki nem ösztönszerűen, hanem tudatosan, szeretve fejleszti és irányítja  a kisgyermek testi és lelki, értelmi és érzelmi fejlődését. Kiemelt szereppel bír a bölcsődébe járó és gyermekotthonban nevelkedő gyermekek életében.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika keres

Egészségtudományi Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Hallgatói klubkoncert 2022. november 30.
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.