Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció

Szakirányok megnevezése: védőnő

A képzési idő:

  • félévek száma: 8 félév
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 240
  • az összes (kontakt és gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton 2902 óra
  • a kontaktórák száma nappali tagozaton: 1932 óra (+ idegen nyelv, és
  • szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma)
  • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 12 hét, 480 tanóra,
  • „Összefüggő védőnői gyakorlat és elemzése” védőnői szolgálatban

SZE_ESK_2020_34_Majer_Csaba_Jozsef_1080.jpg

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika keres

Egészségtudományi Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Hallgatói klubkoncert 2022. november 30.
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.