Felvételizőknek

Ha szívesen segítenél másokon, és nem csak munkát de hivatást is szeretnél, a karunk által nyújtott lehetőségeket Neked találták ki!

FelvételizőknekEurópai szintű egészségügyi képzésünk keretében olyan értékes tudásra tehetsz szert, amely a munkaerőpiac speciális területén különösen eredményesen hasznosítható.
Modern technikával felszerelt előadótermekkel, szakmai demonstrációs egységekkel, szervezett terep- és klinikai gyakorlati programmal segítjük hozzá hallgatóinkat, hogy sokoldalúan képzett egészségügyi szakember váljon belőlük. A megszerzett tudást ráadásul nemcsak hazánkban, hanem az ország határain túl is elismerik.
Szorosan együttműködünk a karunk közvetlen közelében található megyei kórházzal, valamint a régió számos egészségügyi intézményével – ennek köszönhetően a tapasztalatszerzés mellett a diploma átvételét követően a biztos elhelyezkedés lehetőségét kínáljuk végzett hallgatóinknak.
Hallgatóinknak lehetőségük van más karokon folyó előadások hallgatására, esetleg más karokon diploma szerzésére (párhuzamos képzés).

FelvételizőknekLeendő hallgatóinkat mozgalmas, nyüzsgő egyetemi élet várja: tagjai lehetnek hallgatói köröknek, kluboknak, önkéntes szervezeteknek. Részt vehetnek gyakorlati és szakmai munkákban, segítséget kaphatnak tudományos versenyekre való felkészülésben. Számos szabadidős program, fesztivál és egyetemi rendezvény pezsdíti fel a tanulmányokat. Szükség esetén szervezett hallgatói munkát is vállalhatnak.
Karunkon természetesen hallgatói kabinet és korszerű számítógéppark áll a hallgatók rendelkezésére.

Ápolás- és betegellátás szak

FelvételizőknekA szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – a Régió póluskórháza –, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. Az Egészség- és Sporttudományi Kar minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint a kar közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

Ápoló szakirány

FelvételizőknekAz ápolói szakma a humán hivatások közül a legkeresettebb. A média a hiányszakmák közé sorolja, ami a munka erőpiaci előrejelzések szerint a következő években fokozódni fog.- Hallgatóink 70%-a tanulmányaik III. és IV. évében a kórházban vállal állást, ezzel gyakorlati tapasztalatra tesznek szert és jövedelemhez jutnak.- Szívesen alkalmazzák hallgatóinkat, hisz' kitűnően felszerelt demonstrációs termekben az alap- és szakápolási feladatokat tapasztalt oktatók és demonstrátorok vezetésével sajátítják el. A gyakorlati foglalkozások helyszínei lehetőséget biztosítanak a kiscsoportban történő foglalkozáshoz is. A  klinikai gyakorlatot a régió egyik legnagyobb kórházában töltik, Győrben a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

  • A gyakorlóhelyet és ennek finanszírozását az egyetem biztosítja.

Szülésznő szakirány

FelvételizőknekA "bába" az egyik legrégebb hivatás, amely egyidős az emberiséggel és a naponta változó egészségügyi helyzet kihívásainak eleget tesz. A kitűnően felszerelt demonstrációs teremben elsajátíthatják a hallgatók az alapápolási feladatokat a szülészeti ellátás szakma specifikus tevékenységeit. A klinikai gyakorlatokat a győri Kórház szülészeti osztályán töltik, amely az ország egyik Baba Barát kórháza. Tapasztalt oktatók és mentorok felügyelete mellett zajlik a gyakorlati képzés a szülészeti ellátás minden területén (szülészet, szülőszoba, gyermekágyas részleg, újszülött osztály, neonatológia, nőgyógyászat). Az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb teret hódít a magánpraxis, ahol a gyakorlott szülésznőkre is nagy kereslet mutatkozik. A hallgatók klinikai gyakorlatát a kar szervezi és finanszírozza.

Egészségügyi szervező szak

FelvételizőknekAz egészségügyi szervezők a gazdaságorientált képzésnek köszönhetően alkalmassá válnak az egészségügyi irányítás, minőségbiztosítás és finanszírozás bármely területén elhelyezkedni.
A korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek egyre inkább keresetté válnak az által, hogy az egészségügyi finanszírozás hazánkban is piacgazdasági alapokra helyeződik.

  • A hallgatók a gyakorlatorientált képzés keretében a Nyugat-dunántúli régióban töltik a gyakorlatukat, amelyet az egyetem szervez és biztosítja a finanszírozást.

Egészségbiztosítási szakirány

FelvételizőknekAz egészségbiztosítás megszervezése hazánkban is az életminőség meghatározó tényezőjévé vált. A képzés menedzseri alapozást nyújt, amely vállalkozási, szervezői és projekt ismereteket tartalmaz- A 7 félév során a hallgatók olyan országos intézményekben töltik a gyakorlatukat (OEP, MEP), ahol megismerkednek az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatokkal. Megismerik a társadalombiztosítás, a betegbiztosítók (magán biztosítók) rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, és az adatszolgáltatási kötelezettségeket.- A szabadon választható stúdiumok lehetőséget adnak arra, hogy ki-ki saját érdeklődésének megfelelően válogasson a felajánlott tárgyak között: egészségszociológia, marketingkommunikáció, szakmai etika és számos további gazdasági tárgy.

Egészségturizmus szakirány

FelvételizőknekAz oktatás során és a gyakorlati helyek kiválasztásakor hangsúlyt fektettünk az egészségturisztikai szolgáltatások egyedi arculatának megismerésére. Az egészségturizmus szakirányon tanuló hallgatók megismerik- a szolgáltatói szemlélet marketingkommunikációs eszközrendszerét,- a természeti értékek turisztikai lehetőségeit - a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket,- az egészségturizmus fejlesztésének lehetőségeit, - az Európai Unió turizmusfejlesztési programjait. Végzést követően képesek lesznek olyan komplex egészség-megőrzési és prevenciós program kínálatok megszervezésére, amelyeket a gyógyfürdők, gyógyászati létesítmények és Wellness szállodák kínálnak.

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételizőknek

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika keres

Egészségtudományi Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Hallgatói klubkoncert 2022. november 30.
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.