Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia (TMDK)

A Tanszék munkatársai tehetséggondozó programunk keretében nagy figyelmet fordítanak a szorgalmas, tehetséges, tudásukat fejleszteni szándékozó hallgatókkal folyó munkára. A tehetségfejlesztő tevékenység egyik formája a Tudományos Diákköri (TDK) munka, ami az oktató-kutató-hallgató közös tevékenységén alapul, és a hallgató tudományos-kutatói tevékenységbe történő bevonása által valósul meg.

Célunk, hogy a TDK munkát végző hallgatókban kialakítsuk és megerősítsük a legalapvetőbb kutatási készségeket, attitűdöket, megtanítsuk nekik a tudomány, a szellemi értékek iránti tiszteletet és alázatot, felébresszük bennük a kitartó munka iránti igényt.

Legsikeresebb hallgatóink a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon (TMDK) bemutathatják kutatómunkájuk eredményét, a legjobbak az Országos Tudományos és Diákköri Konferenciákon (OTDK) és egyéb szakmai konferenciákon, fórumokon is kipróbálhatják magukat.

A TMDK dolgozatuk elkészítése során a hallgatók elsajátítják a kutatómunka tudományos szempontrendszer szerint történő elkészítésének a szabályait, módját. A tanszék oktatói a legsikeresebb dolgozatok tudományos folyóiratokban történő közlésében is támogatják a hallgatókat.

 A speciális tudás- és készségek megszerzésén, a felejthetetlen kutatási-, alkotói- és konferencia élményeken túl a legkiválóbbak anyagi elismerésben részesülnek, megajánlott kiváló minősítésű érdemjegyet kapnak.

Jogosultakká válnak az elért eredmények Szakmai önéletrajzukban történő feltüntetésére, amely egy álláspályázat, MSc képzésben történő továbbtanulás esetén előnyt jelent.

További információk az Egyetem Tudományos Portálján (http://tud.sze.hu) találhatóak.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika keres

Egészségtudományi Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Elektronikus ZH nap 2022. november 30.
Hallgatói klubkoncert 2022. november 30.
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.